[rep.] Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów, 19–20 maja 2011 r. Cover Image

[spr.] Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów, 19–20 maja 2011 r.
[rep.] Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów, 19–20 maja 2011 r.

Author(s): Izabella Andrzejuk
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 48/2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 193-200
  • Page Count: 8
  • Language: Polish