7th International Conference on Currency, Banking, International Finance How Does Central and Eastern Europe Cope up with the Global Financial Crisis Cover Image

7. medz. vedecká konferencia: Ako sa krajiny strednej a východnej Európy vyrovnávajú s globálnou fin. krízou
7th International Conference on Currency, Banking, International Finance How Does Central and Eastern Europe Cope up with the Global Financial Crisis

Author(s): Jana Kotlebová, Mária Vojtková
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV
  • Issue Year: 60/2012
  • Issue No: 10
  • Page Range: 1091-1094
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak