Review: Krzysztof Gajdka: Spokesman in the surrounding media (Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów), TAiWPN UNIWERSITAS, Kraków, 2012, s. 292. Cover Image

Review: Krzysztof Gajdka: Spokesman in the surrounding media (Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów), TAiWPN UNIWERSITAS, Kraków, 2012, s. 292.
Review: Krzysztof Gajdka: Spokesman in the surrounding media (Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów), TAiWPN UNIWERSITAS, Kraków, 2012, s. 292.

Author(s): Zbigniew Widera
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 4
  • Page Range: 201-202
  • Page Count: 2
  • Language: English