The Greek historiography on the Greek- Albanian relations Cover Image
  • Price 3.90 €

Historiografia greke për marrëdhëniet grekoshqiptare
The Greek historiography on the Greek- Albanian relations

Author(s): Beqir Meta
Subject(s): History
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: Greek historiography ; Greek- Albanian relations; Albania; Albanian History;

Summary/Abstract: Pretendimi se të gjithë të krishterët e Shqipërisë së Jugut janë grekë dhe, meqë ata përbëjnë shumicën e popullsisë, e tërë krahina duhej t’i jepej Greqisë. Ky ka qenë argumenti themelor i historiografisë dhe i propagandës greke gjatë 40 vjetëve të para të shekullit të kaluar. Në të vërtetë, statistikat zyrtare shqiptare dëshmojnë të kundërtën. Në krahinat e Korçës e të Gjirokastrës shqiptarët myslimanë ishin më të shumtë. Sipas regjistrimit të vitit 1930, popullsia e krahinave të Korçës e të Gjirokastrës ishte si më poshtë:

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 313-332
  • Page Count: 20
  • Language: Albanian