The Future Growth of the World Economy: New Growth Poles Cover Image

Przyszłość wzrostu gospodarki światowej - nowe pola wzrostu
The Future Growth of the World Economy: New Growth Poles

Author(s): Barbara Liberska
Subject(s): Economy
Published by: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Introduction

Summary/Abstract: Introduction

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 189-190
  • Page Count: 2
  • Language: Polish