Reviews, news and comments Cover Image

Recenze, zprávy a komentáře
Reviews, news and comments

Author(s): Ľubica Kobová, Marie Dlouhá, Marcela Linková, Blanka Nyklová, Radka Janebová, Lenka Formánková, Romana Volejníčková
Subject(s): Review
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Sociologický ústav

Summary/Abstract: Ľubica Kobová - Weeks, Kathi. 2011. The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and the Postwork Imaginaries. Durham, London: Duke University Press. GLOBÁLNÍ SOCIOLOGIE V NEROVNÉM SVĚTĚ: ZPRÁVA Z 18. SVĚTOVÉHO KONGRESU MEZINÁRODNÍ SOCIOLOGICKÉ ASOCIACE / Blanka Nyklová Lenka Formánková - Karamessini, Maria, Rubery, Jill (eds.). 2013. Women and Austerity. The Economic Crisis and the Future for Gender Equality. Oxford: Routledge. BEZ EKONOMICKÝCH SANKCÍ GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ A VĚDĚ NEDOSÁHNEME / Marcela Linková, Marta Vohlídalová, Hana Tenglerová, Martina Fucimanová, Hana Víznerová, Kateřina Cidlinská Radka Janebová - Hrubec, M. a kol. 2013. Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy. Romana Volejníčková - Havelková, Hana, Oates‑Indruchová, Libora (eds.). 2014. The Politics of Gender Culture under State Socialism. An Expropriated Voice. London, New York: Routledge. JAK PŘISTUPOVAT K ŽENÁM V PODNIKÁNÍ? ZPRÁVA Z DIANA INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE 2014 / Marie Dlouhá Marie Dlouhá - Fagan, Colette, González Menèndez, Maria C., Gómez Ansón, Silvia (eds.). 2012. Women on Corporate Boards and in Top Management: European Trends and Policy. New York: Palgrave Macmillan.

  • Issue Year: 15/2014
  • Issue No: 02
  • Page Range: 109-126
  • Page Count: 18
  • Language: Czech