‘was born, joined in, left again’: Why is there a need for a new biography of Attila József Cover Image
  • Price 2.50 €

„születtem, elvegyültem és kiváltam”. A József Attila-életrajz időszerűsége
‘was born, joined in, left again’: Why is there a need for a new biography of Attila József

Author(s): György Tverdota
Subject(s): Literary Texts
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány

Summary/Abstract: Idejétmúlt-e az életrajzírás? Igen, ha megszokás, ha pusztán kollektív beidegzettség, ha csak az intézmények tehetetlenségi ereje támasztja alá. Létjogosultsága azonban kétségbe vonhatatlan, ha olyan fontos ismeretek kifejtésének eszköze, amelyekhez más módon nem, vagy csak fogyatékosan férhet hozzá az olvasó. Szabolcsi Miklós, évtizedeken át József Attila legfontosabb életrajzírója, tisztában volt a biográfia legitimációs alapfeltételével. Ez volt sikeres monográfusi munkásságának a titka.Szintézise annyiban problémátlan, magától értetődő vállalkozás volt, hogy egy lehetséges sor első tagjaként született. Ki vonná kétségbe, hogy a költő pályája körül az évtizedek során felhalmozott rendezetlen, megrostálatlan adatok, híresztelések, pletykák, feltételezések tömegét kritikának kellett alávetni, egységes folyamatrajzba kellett beilleszteni, s ezt az állományt a korszak történeti nyersanyagából kiemelt, megformált, nem kisebb tömegű ismerettel kellett kiegészíteni? Ha valaki ezt a feladatot körültekintően, alaposan elvégezte, amint ez Szabolcsi munkájáról szólva elmondható, kkor az így kialakított összképet bizonyos pontokon ésőbb legfeljebb módosítani, pontosítani kell. Fölösleges másodszor is nekifutni ugyanazon tennivalóknak.

  • Issue Year: 24/2012
  • Issue No: 01
  • Page Range: 37-42
  • Page Count: 6
  • Language: Hungarian