Stanko Lasić's Study: Novel of Šenoa's Era - Methodological-Formational Analysis Cover Image

Studija Stanka Lasića: Roman Šenoina doba - metodološkoformacijska analiza
Stanko Lasić's Study: Novel of Šenoa's Era - Methodological-Formational Analysis

Author(s): Perina Meić
Subject(s): Literary Texts
Published by: Matica hrvatska Mostar

Summary/Abstract: Suočeni s brojnim problemima metodološke naravi, suvremeni teoretičari poststrukturalističke orijentacije u svojim se radovima pokazuju povećan interes za istraživanje povijesti književnosti kao jednu od disciplina znanosti o književnosti. Povijest književnosti koju, u okvirima znanosti o književnosti, možemo promatrati kao specifičan književnoznanstveni žanr što bi se, s obzirom na njezine temeljne zadaće, mogao definirati kao proces rekonstrukcije i interpretacije književnih tekstova i književnih sustava u dijakronijskoj ali i sinkronijskoj perspektivi, takvi teoretičari obično opisuju na dva načina.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 50
  • Page Range: 91-100
  • Page Count: 10
  • Language: Croatian