The native-music band “Đemići” from Tutnjevac near Srebrenik Cover Image

Izvorna grupa Đemići iz Tutnjevca kod Srebrenika
The native-music band “Đemići” from Tutnjevac near Srebrenik

Author(s): Abudllah Arifović, Rusmir Djedović
Subject(s): Customs / Folklore
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Izvorna grupa; izvorna muzika; Đemići; Tutnjevac; Srebrenik

Summary/Abstract: Područje Srebrenika jedno je od tradicionalnih središta razvoja izvorne muzike sjeveroistočne Bosne. Jedna od najvažnijih izvornih grupa sa tog područja su Đemići iz Tutnjevca. Muzička i pjevačka tradicija tutnjevačke porodice Aljića, u narodu zvanih Đemići, od Drugog svjetskog rata je artikulisana kroz izvornu grupu Đemići. Činili su je braća Ađul i Sejdo Aljić, kojima se nešto kasnije priključuje Sejdin sin Halil. Svoju gramofonsku ploču sa izvornom muzikom grupa Đemići snima 1971. godine, odmah poslije najstarijih ploča ove vrste tradicionalne muzike sjeveroistočne Bosne. Porodična tradicija izvođenja izvorne muzike je nastavljena sve do najnovijeg vremena.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 37
  • Page Range: 229-236
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian