Slovakia’s Foreign Policy in 2007 as Seen by the Slovak Foreign Minister Cover Image

Zahraničná politika Slovenska v roku 2007 optikou ministra zahraničných vecí SR
Slovakia’s Foreign Policy in 2007 as Seen by the Slovak Foreign Minister

Author(s): Ján Kubiš
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Rok 2007 bol pätnástym rokom slovenskej samostatnosti. Slovenská republika sa za ten čas pretransformovala z krajiny usilujúcej sa o posilnenie svojej identity a o sebapotvrdenie, budujúcej si administratívne kapacity a miesto v medzinárodných vzťahoch takmer od nuly na krajinu pevne ukotvenú v spoľahlivých a bezpečných integračných štruktúrach sveta a aktívnu v najrozhodujúcejších vzťahoch medzinárodného diania. Slovensko síce nie je veľmoc, ale svojím spôsobom dokázalo vytvoriť vhodné podmienky na uplatnenie svojich záujmov, aj jednoznačne a konzistentne pôsobiť na prospech medzinárodného spoločenstva, aplikujúc princípy demokracie, humanity a solidarity v boji za ľudské práva, proti chudobe a proti ostatným globálnym hrozbám.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 7-13
  • Page Count: 7
  • Language: Slovak