The External Energy Security of Slovakia – Reflection in the Activities of the MFA SR Cover Image

Vonkajšia energetická bezpečnosť SR – odraz v činnosti MZV SR
The External Energy Security of Slovakia – Reflection in the Activities of the MFA SR

Author(s): Ján Šoth
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: V dôsledku prudkého rastu cien ropy a plynu na globálnych energetických trhoch, ako aj v dôsledku obáv z hroziacej energetickej nedostatočnosti rástla počas roka 2007 v medzinárodných vzťahoch nervozita. Aj renomované svetové odborné inštitúcie publikovali štúdie a prognózy,1 podľa ktorých bolo veľmi pravdepodobné, že okrem iných globálnych ohrození, na ktoré sa musíme začať pripravovať, prinesie budúce desaťročie mimoriadny tlak na stabilné zásobovanie energetickými surovinami a zvýšený tlak veľmocí na kontrolu kľúčových svetových ťažobných oblastí. Mnohí to vnímajú o. i. ako priamy dôsledok modernizácie a rýchleho ekonomického rastu viacerých veľkých, donedávna rozvojových krajín, napr. Indie, Číny či Brazílie. Druhou závažnou príčinou sú očividne ubúdajúce vlastné európske zdroje energetických surovín.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 1
  • Page Range: 79-87
  • Page Count: 9
  • Language: Slovak