Contribution to Interpretation of Kranjčević's Poem
  • Price 3.90 €

Prilog interpretaciji Kranjčevićeve pjesme "Naš čovo"
Contribution to Interpretation of Kranjčević's Poem "Naš čovo"

Author(s): Zdenko Škreb
Subject(s): Poetry
Published by: Hrvatsko filološko društvo

Summary/Abstract: Autor prve interpretacije Kranjčevićeva Našeg čove misli da se i ta pjesma može shvatiti kao elegija, a riječi našega čove zove zvučnom, monološkom tiradom. Svoju interpretaciju autor počinje tvrdnjom da je pjesma Naš čovo napisana »u takozvanoj dijaloškoj formi«. Već tu ćemo zastati. Ako zagledamo u rječnike književnoteoretskih termina, na engleskom i njemačkom jeziku (Shipley, Cessell's Encyclopaedia, Merker-Stammler, v. Wilpert), svagdje ćemo naći tumačenje da je dijalog razgovor.

  • Issue Year: 1966
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 43-52
  • Page Count: 10
  • Language: Croatian