TURBEHS IN KOSOVO Cover Image

KOSOVA'DA TÜRBELER
TURBEHS IN KOSOVO

Author(s): Tacida Hafiz
Subject(s): Cultural history
Published by: Orijentalni Institut u Sarajevu

Summary/Abstract: Nakon nekoliko pokušaja, polovinom petnaestog stoljeća Turci su konačno zauzeli Kosovo. Sa sobom su donijeli svoj jezik, svoju kulturu, vjeru, običaje, književnost i arhitekturu. Na teritoriji Kosova podignuto je bezbroj džamija, hamama, česmi, mesdžida, mostova, saraja, medresa, imareta, karavansaraja, hanova, tekija i turbeta.

  • Issue Year: 1980
  • Issue No: 30
  • Page Range: 189-201
  • Page Count: 13
  • Language: Turkish