Religious Attitudes in Moldova: The Metropolitan Church of Bessarabia and The Baptist Community Cover Image

Religious Attitudes in Moldova: The Metropolitan Church of Bessarabia and The Baptist Community
Religious Attitudes in Moldova: The Metropolitan Church of Bessarabia and The Baptist Community

Author(s): Ruslan Sintov, Natalia Cojocaru
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Besarabija; baptistų evangelikų bendruomenė; stačiatikiai; religinės ir kultūrinės grupės; konfliktai ir įtampos; Metropolitan Church of Bessarabia; Metropolitan Church of Moldova; Evangelical Baptist community; Orthodox Church

Summary/Abstract: This chapter examines the history and present-day status of two religious and cultural groups in the Republic of Moldova: the Baptist community and the Metropolitan Church of Bessarabia. The lifestyle of the two communities will be discussed in terms of their members’ dominant values, beliefs, worldviews and behaviours. The article offers a brief analysis of the specific nature of communication and relationships, both inside and outside the groups, as well as the attitudes towards them by government organisations, the media and other religious groups in Moldova. Since the Metropolitan Church of Bessarabia (MCB) has broken away from the Metropolitan Church of Moldova (MCM), we also consider the conflict between the two Churches from a historical perspective by assessing its nature and effects both on believers and on the general image of Orthodoxy. Straipsnyje pateikiami dviejų religinių kultūrinių grupių Moldovos Respublikoje tyrimų rezultatai: tai baptistų bendruomenė ir Besarabijos metropolijos bažnyčia. Abiejų bendruomenių gyvenimo būdai analizuojami atsižvelgiant į jų narių pagrindines vertybes, įsitikinimus, pasaulėžiūras ir elgesį. Autoriai analizuoja narių bendravimą grupėse ir su išorine aplinka, išskirdami jų santykius su vyriausybinėmis organizacijomis, žiniasklaida ir kitomis religinėmis grupėmis. Besarabijos metropolijos bažnyčia atskilo nuo Moldovos metropolijos bažnyčios, o konfliktas tarp šių dviejų religinių bendruomenių narių gilėja. Straipsnyje aptariama šio konflikto vystymosi istorinė perspektyva, jo kasdienės raiškos ypatumai, taip pat įvertinamas jo pobūdis bei pasekmės ne tik tikintiesiems, bet ir bendram stačiatikybės įvaizdžiui. Autorių teikiamose rekomendacijose pabrėžiamas tyrėjų, valstybinių organizacijų ir žiniasklaidos vaidmuo siekiant mažinti religinius konfliktus.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 233-247
  • Page Count: 15
  • Language: English