Neo-Pagan Groups in Central-Eastern Europe Cover Image

Neo-Pagan Groups in Central-Eastern Europe
Neo-Pagan Groups in Central-Eastern Europe

Author(s): Piotr Wiench
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: religion; nationalism; neo-paganism; reconstructionism; ethnicity; paganism; new religious rovements; religija; nacionalizmas; neopagonybė; rekonstrukcionizmas; pagonybė; naujieji religiniai judėjimai

Summary/Abstract: Over recent years, a new phenomenon called polytheistic Reconstructionism emerged among the neo-Pagan milieu. Groups belonging to this stream of neo-Paganism claim that they inherit a long tradition reaching back to the ancient times. A fieldwork study on these groups, conducted in several countries of Central-Eastern Europe indicates their intense networking and ability to create transnational structures. Šio tyrimo metu buvo atlikta 17 giluminių interviu su atrinktų neopagonių grupių lyderiais iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Ukrainos, Vengrijos ir Serbijos. Tyrimo tikslas – atlikti Rytų ir Vidurio Europos šalių rekonstrukcinio judėjimo raiškų lyginamąją analizę. Pagrindinės tyrimo temos apėmė grupių charakteristikas, idėjas, veiklas, tradicijas, pagonybės ir socialinio meinstrymo santykius. Pastebima, jog pastaraisiais metais neopagonių aplinkoje atsirado naujas reiškinys, vadinamas politeistiniu rekonstrukcionizmu. Šiai neopagoniškai srovei priklausančios grupės teigia, kad jos paveldi ilgalaikes tradicijas, siekiančias gilią senovę. Šių grupių tyrimai Vidurio ir Rytų Europos šalyse rodo intensyvų jų bendravimą ir gebėjimą kurti tarptautines struktūras. Tyrimas atskleidžia naujųjų religinių judėjimų globalizacijos procesą, susijusį su rekonstrukcionistinių judėjimų integracija. Su juo siejamas Pasaulio etninių religijų kongreso suformavimas, kuriame daugiausia dalyvauja Europos grupės, taip pat – vėliau užmegztas artimas bendradarbiavimas su hindu grupėmis.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 105-108
  • Page Count: 4
  • Language: English
Toggle Accessibility Mode