Recreational Cannabis Users in Estonia and Russia Cover Image

Recreational Cannabis Users in Estonia and Russia
Recreational Cannabis Users in Estonia and Russia

Author(s): Airi-Alina Allaste, Irina Kosterina, Peeter Vihma, Vaike Vainu, Maarja Kobin
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: rekreacinis narkotikų vartojimas; normavimas; lytis; rizika; kanapių vartojimas; jaunimas; recreational drug use; normalisation; gender; risks; cannabis use; young people

Summary/Abstract: The aim of the research has been to pay attention to two aspects concerning recreational cannabis use in Estonia – firstly, how young recreational drug users diminish and deal with the risks of cannabis use and, secondly, how the gender order and recreational drug use are related to each other. Cannabis has spread from the capital of Estonia and become part of the “mainstream” youth culture. Informal social networks are used for selling the drug. Smoking and dealing in cannabis is common for young people, and even non-smokers accept it. Cannabis use is considered to be everyone’s free choice and seen as a “natural” drug which is not as harmful as synthetic drugs are. The aim of the research has been to investigate what kinds of social sanctions and other control mechanisms (extrinsic and intrinsic) regulate cannabis use, and the risks of diminished health – both short-term and long term – which the young recreational cannabis users have experienced. In analysing the gender order of drug use, we performed a comparative study analysing the differences between gender order and drug use in two different countries – Estonia and Russia. Different roles, responsibilities, activities and contributions of women and men are expected, allowed and encouraged in relation to different drug use contexts and countries. Šio tyrimo tikslas buvo atkreipti dėmesį į du aspektus, susijusius su kanapių vartojimu Estijoje: a) sveikatos ir kiti pavojai, su kuriais susiduria jauni narkotikų vartotojai; b) lyties ir narkotikų vartojimo sąsajos. Kanapės Estijoje pasklido iš sostinės ir tapo jaunimo populiariosios kultūros dalimi. Narkotikų prekybai kuriami neformalūs socialiniai tinklai. Kanapių rūkymas ir platinimas yra įprastas jauniems žmonėms ir netgi priimtinas nerūkantiems. Kanapių vartojimas yra traktuojamas kaip laisvas kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Kanapės laikomos natūraliu narkotiku, kuris nėra toks kenksmingas kaip sintetiniai. Tyrimo tikslas buvo ištirti, kokie egzistuoja socialiniai draudimai ir kiti kontrolės mechanizmai (išoriniai ir vidiniai), reguliuojantys kanapių vartojimą, taip pat išsiaiškinti susilpnėjusios kanapes vartojančio jaunimo sveikatos požymius – tiek ilgalaikius, tiek trumpalaikius. Nagrinėdami abiejų lyčių atstovų narkotikų vartojimą, tyrėjai pritaikė lyginamąją analizę, kuria atskleidė abiejų lyčių narkotikų vartojimo skirtumus dviejose šalyse – Estijoje ir Rusijoje. Pastebėti skirtingi vyrų ir moterų vaidmenys, jų įsipareigojimai, aktyvumas ir indėliai, kurie yra leidžiami ir skatinami skirtingose šalyse.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 157-162
  • Page Count: 6
  • Language: English