Natural environmental protection in professor Stefan Kozlowski’s studies  Cover Image

Ochrona środowiska przyrodniczego w pracach prof. Stefana Kozłowskiego
Natural environmental protection in professor Stefan Kozlowski’s studies

Author(s): Michał Latawiec
Subject(s): Philosophy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Keywords: SUSTAINABLE DEVELOPMENT; STEFAN KOZŁOWSKI; ENVIRONMENTAL PROTECTION
  • Issue Year: 8/2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 53-66
  • Page Count: 14
  • Language: Polish