The Transition of “Baltic region” Definition Cover Image

„Baltijos regiono“ terminas ir jo transformacija
The Transition of “Baltic region” Definition

Author(s): Mantas Simanavičius
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Baltija; regionas; Baltijos jūra; geopolitika; terminas; sąvoka; Baltic; Baltic sea; region; geopolitics; definition; concept

Summary/Abstract: Baltijos regioną kaip geopolitinį terminą šiandien apibūdinti itin sudėtinga, nes jis yra skirtingai suprantamas atskirų sričių specialistų. Kiekvienas terminą pateikia vis kitokia savo interpretacijos forma. Norint pažinti šios sąvokos įvairialypiškumo sampratą, reiktų retrospektyviai pažvelgti į termino atsiradimo ir jo transformacijos kitimą per laiką, akcentuojant jo vartojimo ir tapataus supratimo periodiškumą. Einant šiuo keliu itin svarbi pasidaro aiškinamoji atskirų Baltijos regiono dedamųjų: Baltijos ir regiono žodžių reikšmė. Giliau pažvelgus į sąvokos dalis, aiškiai matyti, kad labiausiai akcentuotina ašinės termino dalies – žodžio Baltija etimologija ir jo svarba pačiai sąvokai. Istorinių bei politinių įvykių kontekste Baltijos regiono apibrėžtis kito, ir būtent tokia situacija leido susidaryti nevienareikšmiam termino suvokimui, kartais nė neatspindinčiam skirtinguose laiko tarpsniuose vis kitaip suvokiamą jo aiškinimą, bet prisirišant prie ankstesnės sampratos, paliekant neaiškumą jo savalaikiam vartojime. Straipsnyje bandoma struktūruotai atskirti ir paaiškinti termino geopolitinę sampratą, jo vartojimą bei kitimą politinių įvykių kontekste, kartu brėžiant jo vartojimo ateities gaires, nepamirštant paaiškinti atskirų jų dedamųjų atsiradimo priežasčių. The usage of the concept of “Baltic region” and the topic of geographical coverage is still relevant to nowadays people. To know, what it actually means, you need to make a research on this concept and geographical coverage, on the reasons of their existence during the period of different political processes from its beginning till nowadays approach. Czar of Russia Nicolas I was influenced by Germans who lived in the territory of Russian Empire and approved self-government of Estonia and Livonia in German living lands. It was approved in 1845 and was called “Pre- Baltic”, from the year 1860 people started calling it by the name of “Baltic”.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 07
  • Page Range: 65-90
  • Page Count: 26
  • Language: Lithuanian