In the blogosphere, that is about the blog and its derivatives Cover Image
  • Price 2.50 €

W blogosferze, czyli o blogu i jego derywatach
In the blogosphere, that is about the blog and its derivatives

Author(s): Aleksandra Potocka
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA

Summary/Abstract: Wraz z rozwojem technologii informatycznej do języka trafiają coraz to nowe słowa. Są to głównie zapożyczenia z języka angielskiego. W znacznej mierze spełniają one kryterium wystarczalności, czyli „wypełniania pustych miejsc w zasobie leksykalnym” [za: Jadacka 2007, 100]. Część z nazw specjalistycznych ma swoje polskie odpowiedniki: na przykład angielski website to w języku polskim strona internetowa. Niekiedy wyrazy zachowują w dużej mierze swoje oryginalne brzmienie, ale ich pisownia jest spolszczona. Ten zabieg został użyty między innymi w wypadku angielskiego czasownika to click, który w polskim języku przybrał formę klikać. Istnieją jednak słowa, które weszły do języka ogólnego w tej samej formie. Do tej grupy należy wyraz blog, który będzie w centrum zainteresowań tych rozważań.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 09
  • Page Range: 78-85
  • Page Count: 8
  • Language: Polish