REVIEWS Cover Image

PRIKAZI, RECENZIJE, OSVRTI
REVIEWS

Author(s): Marijana Borić, Žana Mikulić, Antun Lučić, Ana Zadro, Filip Galović, Martina Matić
Subject(s): Review
Published by: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Summary/Abstract: Antun Lučić - ANTE KRALJEVIĆ, Ričnik zapadnoercegovačkoga govora, Ogranak Matice hrvatske u Širokom Brijegu – Dan, Široki Brig – Zagreb, 2013., 468 str. Marijana Borić - Žarko Dadić, Na razmeđu civilizacija, Zagreb, Izvori, 2013., 344 str. Martina Matić - In memoriam Pero Šimunović (1949. – 2012.) Martina Matić - In memoriam Stojan Vrljić (1950. – 2012.) Žana Mikulić - Filozofski leksikon, glavni urednik Stipe Kutleša, Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Zagreb, studeni 2012., 1299 str. Ana Noković - Robert Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u kasnoj antici od Dioklecijana do Justinijana, Leykam international, Zagreb, 2012., 267 str. Filip Galović - Josip Lisac, Dvije strane medalje: dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku, Književni krug, Split, 2012.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 10
  • Page Range: 477-518
  • Page Count: 42
  • Language: Croatian