Words and expressions Cover Image
  • Price 2.50 €

Słowa i słówka
Words and expressions

Author(s): Stanisław Dubisz
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA

Summary/Abstract: W dziejach języka słownictwo rozwija się w kilku płaszczyznach, jeśli chodzi o zmiany jakościowe. Są to: 1) kręgi tematyczne, związane z potrzebami nazywania nowych desygnatów; 2) odmiany komunikacyjno-stylowe polszczyzny, determinujące funkcjonalne zróżnicowanie słownictwa; 3) relacje semantyczne (antonimia, synonimia, homonimia, polisemia), świadczące o doskonaleniu się systemu leksykalnego; 4) mechanizmy zmian znaczeniowych wyrazów, określające stopień precyzji procesów nominacyjnych; 5) procesy reprodukcji słownictwa (neologizmy, neosemantyzmy, zapożyczenia z języków obcych), wynikające z potrzeb nominacyjnych i będące wyznacznikami możliwości systemu leksykalnego.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 06
  • Page Range: 132-134
  • Page Count: 3
  • Language: Polish