.Without Useless Cry.. The First Women . Members Of The Bulgarian Parliament And The Social Policy Debates (1945 . 1947) Cover Image
  • Price 4.90 €

„Без еснафски хленч” Първите жени в българския парламент – народните представителки в 26-тото ОНС и Великото народно събрание и дебатите по социалната
.Without Useless Cry.. The First Women . Members Of The Bulgarian Parliament And The Social Policy Debates (1945 . 1947)

Author(s): Kristina Popova
Subject(s): History
Published by: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ »НЕОФИТ РИЛСКИ«
  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 3
  • Page Range: 116-132
  • Page Count: 17
  • Language: Bulgarian