Reviews of the issue Cover Image

Reviews of the issue
Reviews of the issue

Author(s): Šimon Dominik, Ludmila Trunečková, Radim Wolák, Barbora Osvaldová, Barbara Köpplová, Jan Jirák, Jiří Poláček
Subject(s): Social Sciences
Published by: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Summary/Abstract: Zelinář před obrazovkou by Šimon Dominik - Paulina Bren: The Greengrocer and His TV. The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring [Zelinář a jeho televize. Komunistická kultura po Pražském jaru 1968]. Ithaca and London: Cornell University Press, 2010, 264 s. // Čtyři teorie po dvaapadesáti letech by Jan Jirák - Jonathan Hardy: Western Media Systems. London and New York: Routledge, 2008, 282 s. // U čebnice mediální výchovy aneb Písemka z L asswella a DeFleura by Radim Wolák - Jan Pospíšil – Lucie Sára Závodná: Mediální výchova. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 88 s., Jan Pospíšil – Lucie Sára Závodná: Mediální výchova. Cvičebnice – zadání. Kralice na Hané: Computer Media, 2010, 88 s., Jan Pospíšil – Lucie Sára Závodná:Mediální výchova. Cvičebnice – řešení. Kralice na Hané: Computer Media, 2010. // Mohou dívky a ženy za své časopisy? by Barbora Osvaldová - Kateřina Kadlecová: Ženské časopisy pro pokročilé. Literární interpretace a kritická analýza diskurzu měsíčníku Marianne. Liberec: Bor, 2006, 114 s., Kateřina Kadlecová: Dívky a girls podle českých dívčích časopisů. Jazyk, ideologie, publikum a jeho přístup. Liberec: Bor, 2007, 190 s. // O dějinách agenturní žurnalistiky by Ludmila Trunečková - Jan Stejskal: Zprávy z českého století. Tiskové agentury a česká společnost 1848–1948. Triton: Praha, 2008, 439 s. // P eriodický tisk ruské, ukrajinské a běloruské emigrace by Barbara Köpplová - Jiří Vacek – Lukáš Babka: Hlasy vyhnaných. Periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945). Národní knihovna České republiky, 2009, 125 s. // P ublikace o fejetonu a eseji: teorie, historie, osobní pohledy by Jiří Poláček - Barbora Osvaldová a Radim Kopáč: O fejetonu, s fejetonem. Praha: Karolinum, 2007, 106 s., Barbora Osvaldová a Radim Kopáč: Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji. Praha: Karolinum, 2008, 147 s. // P roblematické titulky, problematické příklady by Ludmila Trunečková - Pavel Verner: Úvod do praktické žurnalistiky. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 1. vydání, 80 s. S přihlédnutím k 2. vydání z r. 2010, 96 s., Pavel Verner: Zpravodajství a publicistika. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 1. vydání, 104 s. S přihlédnutím k 2. vydání z r. 2010, 128 s.

  • Issue Year: 4/2010
  • Issue No: 01
  • Page Range: 73-97
  • Page Count: 25
  • Language: Czech