Ukraińskie „sześćdziesiątnictwo” jako koncepcja „ducha czasu” Cover Image

Українське шістдесятництво як концепція „духу часу”
Ukraińskie „sześćdziesiątnictwo” jako koncepcja „ducha czasu”

Author(s): Lyudmyla Tarnashynska
Subject(s): Literary Texts
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: „sixtieth people”; mission; generation; existentialism; philosophical reflection

Summary/Abstract: W artykule podano wyczerpującą charakterystykę estetycznego i filozoficzno-światopoglądowego oblicza literatury ukraińskiej lat 60. XX w., pokolenia tzw. Sześćdziesiątników. Pojęciem–terminem „sześćdziesiątnicy” oznaczono wiele konkretnych postaci – pisarzy tego okresu, zdolnych do „zrywu wyzwoleńczego”, którzy na zawsze pozostawili istotne ślady w literaturze. Niektórzy z nich, jak I. Switłycznyj i W. Stus, zostali „męczennikami systemu”, inni, jak W. Szewczuk czy I. Żylenko, wybrali formę milczącego sprzeciwu. Literatura Sześćdziesiątników, która zwracała się zarówno do filozofii egzystencjalnej (w tym też do innych systemów filozoficznych), jak i do estetycznych poszukiwań literatury zachodnioeuropejskiej oraz tradycji narodowej, wykształciła nową estetykę, nowe struktury artystyczne – nową literaturę ukraińską.

  • Issue Year: 54/2006
  • Issue No: 07
  • Page Range: 109-125
  • Page Count: 17
  • Language: Ukrainian