French-German Reconciliation and the Balkans: Motivation, not a Model Cover Image

Francusko-njemačko pomirenje i Balkan: motivacija, a ne model
French-German Reconciliation and the Balkans: Motivation, not a Model

Author(s): Nicolas Moll
Subject(s): History
Published by: Udruga građana »Dijalog«

Summary/Abstract: Šta francusko-njemačko iskustvo može ponuditi zapadnom Balkanu? Možemo li porediti francusko-njemačku istoriju s balkanskom? Treba li smatrati francusko-njemačko pomirenje i saradnju modelom? I koji su mogući razlozi i ciljevi francusko-njemačkog angažmana u ovom regionu? Počivajući na ubjeđenju da rad na povezanosti francusko-njemačkog odnosa i Balkana ima smisla, ovaj tekst će nastojati da dâ elemente odgovora na ta pitanja. On će, nadalje, predstaviti moguće pristupe radu na francusko-njemačkoj tematici na Balkanu, te šta jedan takav rad može konkretno donijeti, naravno, Balkanu, ali takođe Francuskoj i Njemačkoj, kao i evropskoj građevini u cjelini

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 14
  • Page Range: 264-274
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian