Non-discriminatory Rules and Ethical Representation: the Election of the Bosnnian State Presidency Cover Image

Nediskriminativna pravila i etnička predstavljenost: izbor državnog Predsedništva BiH
Non-discriminatory Rules and Ethical Representation: the Election of the Bosnnian State Presidency

Author(s): Daniel Bochsler
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Udruga građana »Dijalog«

Summary/Abstract: Izborni sistem za državno Predsedništvo Bosne i Hercegovine garantuje predstavljanje tri konstitutivna naroda, ali krši politička prava drugih etničkih manjina i građana koji se ne identifikuju ni sa jednom od etničkih grupa. Nakon presude Evropskog suda za ljudska prava 2009. godine, BiH mora, u što skorijem roku, da reformiše svoj izborni zakon. U ovom radu se razmatraju alternativne prakse etnički zasnovanog političkog predstavljanja, i njihova moguća primena na izbore za bh državno Predsedništvo. U kontekstu BiH, moguće je predvideti nekoliko inovativnih izbornih modela koji zadovoljavaju fer političke i zakonske kriterijume za poželjnu izbornu dinamiku u podeljenim društvima. To su, posebno: uvođenje jedinstvene izborne jedinice za celu državu, usvajanje pojedinačnog neprenosivnog glasa, i primena pravila geometrijske sredine. Oni garantuju predstavljanje tri konstitutivna naroda uz jačanje međuetničkog glasanja i davanje šansi da budu izabrani i ne-nacionalni kandidati

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 15
  • Page Range: 71-82
  • Page Count: 12
  • Language: Bosnian