LATVIJOS ŽINIASKLAIDA NAUJAME TŪKSTANTMETYyJE: RAIDOS, TURINIO IR VARTOJIMO TENDENCIJOS BEI ŽINIASKALDOS VARTOTOJŲ BENDRUOMENĖėS ATSIRADIMAS Cover Image

THE LATVIAN MEDIA IN THE NEW MILLENNIUM: TRENDS IN DEVELOPMENT, CONTENT AND USAGE AND THE EMERGENCE OF A COMMUNITY OF MEDIA USERS
LATVIJOS ŽINIASKLAIDA NAUJAME TŪKSTANTMETYyJE: RAIDOS, TURINIO IR VARTOJIMO TENDENCIJOS BEI ŽINIASKALDOS VARTOTOJŲ BENDRUOMENĖėS ATSIRADIMAS

Author(s): Vita Zelče, Inta Brikše
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla
Keywords: Latvian media1; press2; TV3; radio4; Internet5; audience6; consumerism7;

Summary/Abstract: Šiame straipsnyje apžvelgiamos Latvijos žinias-klaidos raidos, turinio ir vartojimo tendencijos nuo 2000 m. Straipsnyje remiamasi Latvijos Centrinio statistikos biuro, Latvijos Nacionalinės bibliotekos Bibliografijos instituto, taip pat TNS Latvia rinkos tyrimų kompanijos duomenimis bei Latvijos universiteto Komunikacijos tyrimų katedros atliktomis studijomis. Autoriai apibendrina, jog žiniasklaidos raida bei jos santykis su auditorija yra lankstūs ir gana komplikuoti. Ekonominis augimas sąlygojo Latvijos visuomenės gyvenimo būdo pokyčius, o spartus vartojimo augimas atvėrė galimybes žiniasklaidai įsiveržti į žmonių gyvenimą. Šiame procese žiniasklaidai tenka labai svarbus vaidmuo, siūlant pramogas ir kuriant naujo gyvenimo būdo reprezentacijas.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 47
  • Page Range: 87-111
  • Page Count: 24
  • Language: English