(rev.) Teresa Zawojska, Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, pp. 354 Cover Image

(rec.) Teresa Zawojska, Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 354
(rev.) Teresa Zawojska, Od epistemologii do historiozofii. Poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, pp. 354

Author(s): Jan Krokos
Subject(s): Review
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 48/2012
  • Issue No: 4
  • Page Range: 115-122
  • Page Count: 8
  • Language: Polish