Reviews Cover Image

Kritika
Reviews

Author(s): Vanja Polić, Suzana Coha, Dragana Tomašević, Nikica Mihaljević
Subject(s): Review
Published by: Hrvatsko Društvo Pisaca

Summary/Abstract: Nikica Mihaljević: Treba li se bojati psa koji laje? - (Igor Mandić, Sloboda lajanja — Zauzeto, Hrvat!) Nikica Mihaljević: Poezija iznikla iz samotnosti - (Jelena Buinac, Krhotine od mene) Suzana Coha: Kritička (ne)mo} popularne kulture: od Zagorke do postfeminizma - (Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura. Radovi sa znanstvenog skupa »Marija Jurić Zagorka — Život, djelo, naslijeđe/ Feminizam i popularna kultura«, ur. Maša Grdešić) Dragana Tomašević: U lancu prisile - (Jašar Kemal: Kad bi ubili zmiju) Vanja Polić: Pionirska studija - (Iva Polak, Razvoj književne proze australskih Aboridžina)

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 01+03
  • Page Range: 250-274
  • Page Count: 25
  • Language: Croatian