Male identities and violence in the Balkans Cover Image

Muški identiteti i nasilje na Balkanu
Male identities and violence in the Balkans

Author(s): Marina Blagojević
Subject(s): Gender Studies
Published by: Bosansko Narodno Pozorište - Zenica

Summary/Abstract: Ovaj tekst polazi od pretpostavki da je rodni pristup pomirenju na Balkanu, jedini logičan i moguć pristup pomirenju. Muškarce je neophodno, teorijski i diskurzivno, praktično i aktivistički, deesencijalizovati i denaturalizovati, kako bi oni mogli sami sebe da sagledaju kao urodnjene društvene aktere, koji su i sami, ne samo „proizvođači nasilja“, već i žrtve nasilja, i u ratu i u miru. Pri tom je posebno važno razumeti mehanizme koji utiču na formiranje muških identiteta, i to u okviru evidentne i narastajuće “krize maskuliniteta”. U prvom delu ovog teksta ponuđene su neke teorijske pretpostavke za razumevanje problema, dok su u drugom delu izneti neki zaključci iz obimnog istraživanja koje je za UN Women sprovedeno u Srbiji 2012. Tekst je pisan s namerom da se ukaže na duboku povezanost između urodnjenosti muškaraca, “krize maskuliniteta”, poluperiferijskog položaja Balkana, i nasilja u ratu i u miru. Na kraju je ukazano na značaj diskurzivnih politika koje bi trebalo da preusmere metadiskurse od diskursa konfliktnosti na diskurs kooperativnosti, između žena i muškaraca, ali i samih muškaraca.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 17
  • Page Range: 98-110
  • Page Count: 13
  • Language: Serbian