Reviews and notes Cover Image

Reviews and notes
Reviews and notes

Author(s): Iwo Byczewski, Zbigniew D. Czachór, Anna Zielińska-Rakowicz, Tomasz Sikorski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Roman KuŸniar (ed.): Krzysztof Skubiszewski – dyplomata i mąż stanu (Krzysztof Skubiszewski: Diplomat and Statesman) (Iwo Byczewski) Leszek Jesieñ: Prezydencja Unii Europejskiej. Zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego (European Union Presidency: Institutionalised Procedure for Political Leadership) (Zbigniew Czachór) Frederick Kempe: Berlin 1961: Kennedy, Khrushchev, and the Most Dangerous Place on Earth (Anna Zielińska) Ronald D. Asmus: A Little War that Shook the World: Georgia, Russia and the Future of the West (Tomasz Sikorski)

  • Issue Year: 20/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 79-105
  • Page Count: 27
  • Language: English