The codification of ethics in public service - experience with the Civil Service Code of Ethics Cover Image

Kodyfikacja etyki w służbie publicznej - doświadczenia kodeksu etyki służby cywilnej
The codification of ethics in public service - experience with the Civil Service Code of Ethics

Author(s): Hubert Izdebski
Subject(s): Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 25
  • Page Range: 20-29
  • Page Count: 10
  • Language: Polish