The Problem of Compensations to the Polish Citizens for Forced and Slave Labour – the Progress until 1990 Cover Image
  • Price 4.50 €

Zagadnienie odszkodowań dla obywateli polskich za pracę przymusową i niewolniczą – stan na 1990 rok
The Problem of Compensations to the Polish Citizens for Forced and Slave Labour – the Progress until 1990

Author(s): Rafał Tarnogórski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  • Issue Year: 7/2002
  • Issue No: 3
  • Page Range: 97-131
  • Page Count: 35
  • Language: Polish