Writing the Renaissance: Mai Lumiste and the Soviet Art History Discourse Cover Image

Kirjutades renessanssi: Mai Lumiste ja nõukogude kunstiajaloodiskursus
Writing the Renaissance: Mai Lumiste and the Soviet Art History Discourse

Author(s): Krista Kodres
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Published by: Eesti Kunstiteadlaste Ühing

Summary/Abstract: Artiklis on vaatluse all Mai Lumiste renessansi konstrueerimise viisid. Tegu on ideoloogia ja distsipliini(diskursuse) kriitilise uurimusega, mille eesmärgiks on vaadelda, kuidas tunnustatud distsiplinaarsed meetodid ja seisukohad ning marksistlik-leninlik ideoloogia tingisid ja kujundasid stalinismijärgses Eesti NSV-s tegutsenud Lumiste kunstiajaloolisi tõlgendusi. Lumiste lõi arusaama kohalikust renessansist, lähtudes ühiskonna ja kunsti omavahelise vastavuse ideest. Lumiste renessansis on esil: 1) ühiskonna tasand, mida iseloomustavad ilmalikustumine ja humanism; 2) stiilitasand, mille mõõdupuuks on realistlik kujutusviis; 3) arengutasand, mis toob välja katkematu regionaalse stiiliarengu; 4) rahvuslik tasand, mis konstrueerib argumente renessansi kunstiproduktsiooni rahvusliku iseloomu tõestuseks. Kokkuvõttes revideeris Lumiste senist renessansidiskursust, kirjutades selle stiili senisest suuremaks ja tähtsamaks, sotsiaalsemaks ja rahvuslikumaks.

  • Issue Year: 22/2013
  • Issue No: 03+04
  • Page Range: 60-64
  • Page Count: 5
  • Language: Estonian