COLLABORATIVE RELATIONS BETWEEN VATICAN AND AUSTRO-HUNGARY IN PREPARATIONS FOR ATTACK ON SERBIA IN 1914 Cover Image

КОЛАБОРАЦИОНИ ОДНОС ВАТИКАНА И АУСТРОУГАРСКЕ У ПРИПРЕМИ НАПАДА НА СРБИЈУ 1914. ГОДИНЕ
COLLABORATIVE RELATIONS BETWEEN VATICAN AND AUSTRO-HUNGARY IN PREPARATIONS FOR ATTACK ON SERBIA IN 1914

Author(s): Radoslav Gaćinović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: Аустро-Угарска; Немачка; Ватикан; папа; окупација

Summary/Abstract: Аустро-Угарска, феудалистичка и реакционарна монархија, остала једини чврсти ослонац папинства у Европи. И једна и друга страна имале су много разлога да се боје прогреса, који се у то време осећао продорним либерализмом и демократијом. Улога цркве била је посебно важна у земљама са словенским народима, где је незадовољство и отпор према Бечу и Пешти кроз читаву другу половину XIX века све израженије и све опасније за монархију. Народни препороди северних и јужних словенских народа у монархији, њихова тежња за слободним политичким, економским и културним животом повезују у одбрани још више цркву и монархију. Прве појаве тежње словенских народа на југу монархије да се повежу у једну своју, југославенску државу, која ће обухватити и Словене изван граница монархије, неприхватљиве су биле и за монархију и за Ватикан. Идеја било какве славенске солидарности сматрала се најопаснијом и за католицизам и монархију. Папа је сматрао, да је монархија ''бедем католицизма'' у средњој Европи, брана против опасности с истока, то јест православља. Зато су сматрали да границе Аустро-Угарске треба да остану према истоку на границама католичке цркве. Пошто се границе могу само проширивати према истоку, требало је да се прошири и територија на којој би се, покатоличио све становништво, али границе се не смију повлачити према западу у никојем случају. Не шири се само монархија, него се и цркви шири терен доминације. Зато су били јединствени Ватикан и Аустро-Угарска Монархија у намери да се Србија мора окупирати.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 55-76
  • Page Count: 22
  • Language: Serbian