War or Peace in Croatia Cover Image
  • Price 2.80 €

Rat ili mir u Hrvatskoj
War or Peace in Croatia

Author(s): Martin Špegelj, Karl Gorinšek, Miko Tripalo, Ozren Žunec
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Erasmus Gilda

Summary/Abstract: Rezolucija 871 Vijeća sigurnosti UN od 4. listopada 1993. definirala je dugoročnu strategiju velikih sila u odnosu na otrgnute dijelove hrvatskog državnog teritor!ja i na puteve njihova reintegriranja u Republiku Hrvatsku. Prijedlozi Evropske zajednice izneseni u Ženevi 29. 11. 1993. samo su razrada i variranje iste orjentacije, zacrtane Rezolucijom 871. Prema tim dugoročnim stavovima međunarodne zajednice hrvatska državna politika još se nije precizno odredila, što se vidjelo već po prvim kontradiktornim reagiranjima: od površno optimističkihizjava poslije zasjedanja u New Yorku da su "svi zahtjevi Hrvatske usvojeni" do ponavljanja simplificiranih optužbi da su velike sile ''protiv Hrvatske". Mirovna inicijativa predsjednika Thdmana od 2. studenoga 1993. godine vjerojatno je prvi korak prema oblikovanju hrvatske državne strategije, kojajejoš uVijek nedovoljno definirana. Neke ključne dileme, osobito u temeljnoj orijentaciji na dugi rok, očigledno još nisu ni koncepcijski razriješene. General zbora Martin Špegelj, general bojnik Karl Gorinšek i saborski zastupnik Miko Tripalo u posljednje su vrijeme u javnosti iznosili neke ideje koje uredništvo Erasmusa smatra zdravom osnovom za raspravu o definiraju dugoročne hrvatske strategije u odnosu na podruga države Hrvatske koja sada nisu pod njenom kontrolom Pozvali smo ih na razgovor, u kojem je sudjelovao i član našeg uredništva Ozren Zunec, pričuvni satnik Hrvatske vojske.

  • Issue Year: 1993
  • Issue No: 4
  • Page Range: 11-27
  • Page Count: 17
  • Language: Croatian