PHILOSPHY IN CURRICULA AND WORKS BY PROFESSORS OF VRHBOSNIAN CATHOLIC THEOLOGY Cover Image

FILOZOFIJA U PROGRAMU STUDIJA I U DJELIMA PROFESORA VRHBOSANSKE KATOLIČKE TEOLOGIJE
PHILOSPHY IN CURRICULA AND WORKS BY PROFESSORS OF VRHBOSNIAN CATHOLIC THEOLOGY

Author(s): Marko Josipović
Subject(s): Education
Published by: Katolički bogoslovni fakultet

Summary/Abstract: Kad je prva generacija travničkih gimnazijalaca maturirala 1890. god., otpočela je 1. rujna iste godine s radom i današnja Vrhbosanska katolička teologija. Tada je otpočeo i sustavni studij filozofije na ovoj ustanovi, koji je zbog ratnih neprilika bio prekinut 1944. god., da bi tek u jesen 1969. god. bio nastavljen ponovnim otvaranjem Bogoslovije. Program studija kao i kvalitet priručnika koji su korišteni, pokazuju da studij filozofije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u razdoblju do 1944. god. nije zaostajao za ondašnjim studijem na drugim europskim učilištima sveučilišne razine. Isto vrijedi i za kasnije razdoblje kad je program studija prilagođen normama Drugoga vatikanskog koncila. I kvalificiranost profesora doprinijela je zavidnoj razini studija filozofije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. Jedan od profesora bio je od 1897. do 1900. god. i istaknuti i plodni neoskolastik na germanskom govornom području Max Limbourg (1841.-1920.), prethodno ugledni profesor u Innsbrucku. Od brojnih drugih profesora u razdoblju do 1944. god., uz predavanja, svojim pisanim djelima istakli su se Max Horrmann (1860.-1943.), koji je kršćanski nazor i nauk branio od raznih aktualnih pokreta i nazora, primjerice modernizma, te Ferdinand Schüth (1855.-1927.), koji se posvetio pitanju metafizike umjetnosti. U tom razdoblju svojim pisanim djelima najviše se istakao Franjo Šanc (1882.-1953.), koji je u Sarajevu istraživanjima Aristotelova hilemorfizma i teodicejskih pitanja izrastao u vrlo dubokog i plodnog metafizičara i koji je svojim ukupnim djelom znatno obogatio hrvatsku neoskolastičku filozofiju, iako je podrijetlom Slovenac.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 2
  • Page Range: 257-277
  • Page Count: 21
  • Language: Croatian