Thinking with external representations Cover Image

Myślenie za pomocą reprezentacji zewnętrznych
Thinking with external representations

Author(s): David Kirsh
Subject(s): Philosophy
Published by: Ośrodek Badań Filozoficznych
Keywords: reprezentacje zewnętrzne; myślenie; interakcyjność; rozu-mienie; struktura kosztów

Summary/Abstract: Dlaczego ludzie tworzą reprezentacje zewnętrzne, by pomóc sobie w zrozu-mieniu sytuacji, diagramów, ilustracji, poleceń czy problemów? Oczywisty powód jest taki, że reprezentacje zewnętrzne odciążają naszą wewnętrzną pamięć i obliczenia – to jednak tylko część wyjaśnienia. Omawiam tu siedem sposobów, za pomocą których reprezentacje zewnętrzne zwiększają nasze możliwości poznawcze: (1) zmieniają strukturę kosztów w procesie wniosko-wania; (2) wyposażają nas w struktury, które mogą funkcjonować jako współ-dzielone z innymi przedmioty myśli, (3) tworzą trwałe desygnaty, (4) ułatwia-ją proces reprezentowania, (5) oddają struktury w sposób bardziej naturalny niż reprezentacje umysłowe, (6) umożliwiają bardziej przejrzyste sposoby kodowania informacji; (7) pozwalają na tworzenie struktur o dowolnej złożo-ności; (8) obniżają koszty kontroli procesów myślowych: ułatwiają koordyno-wanie myśli. Łącznie funkcje te sprawiają, że ludzie są w stanie lepiej myśleć za pomocą reprezentacji zewnętrznych niż bez nich. Pozwalają nam myśleć o rzeczach pierwotnie nie do pomyślenia.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 94-125
  • Page Count: 32
  • Language: Polish