Czechoslovakians and Central Europe Cover Image
  • Price 4.90 €

Чехословаци и Средња Европа
Czechoslovakians and Central Europe

Author(s): Dragutin Polužanski
Subject(s): History, Cultural history, Ethnohistory, Political history, Modern Age, Recent History (1900 till today)
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Slovaks; Czechs; Central Europe; history of Czechoslovakia; history of Czech;

Summary/Abstract: Нема сумње да је културна и политичка улога чешкословачког народа у Средњој Европи условљена неким географским чињеницама. Земље овог народа се налазе у средини између порајнске индуrстријске и подунавске аграрне Средње Европе, оне везују Запад с Истоком, преко њих води пут из северне Европе у јужну Европу. Сама Чешка, опкољена планинама, као нека тврђава доминира околним земљама; зато је Бизмарк и могао реhи, да је господар Европе онај ко има Чешку.

  • Issue Year: 27/1934
  • Issue No: 06-07
  • Page Range: 195-200
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian