Book Review: Norman K. Denzin, Yvonne S. Lincoln, eds, (2009) Qualitative research methods. Warsaw: PWN Cover Image

Recenzja książki: Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., red., (2009) Metody badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Book Review: Norman K. Denzin, Yvonne S. Lincoln, eds, (2009) Qualitative research methods. Warsaw: PWN

Author(s): Izabela Desperak
Subject(s): Social Sciences
Published by: Uniwersytet Łódzki - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Keywords: Book Review

Summary/Abstract: Norman K. Denzin, Yvonne S. Lincoln, eds, (2009) qualitative research methods. Warsaw: PWN.

  • Issue Year: VIII/2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 204-207
  • Page Count: 4
  • Language: Polish