The Political System between Elitist Rivalry and Authoritarian Institutionalization in Kazakhstan Cover Image
  • Price 4.90 €

Etnisite, Devlet Yapılanması ve Dış Politika: Özbekistan ve ‘Ülke Dışındaki Özbekler’
The Political System between Elitist Rivalry and Authoritarian Institutionalization in Kazakhstan

Author(s): Matteo Fumagalli
Subject(s): Review
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Özbekistan; Etnisite; Dış Politika; Orta Asya; Ulus

Summary/Abstract: Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından milyonlarca vatandaş, kendilerini ‘azınlık’ olarak damgalandıkları bir durum içerisinde bulmuştur. Birçok yazar sınırların ötesindeki etnik bağların, ev sahibi ve akraba ülkelerdeki devlet yapılanması ve dış politika üzerindeki yansımaları üzerinde durmuştur. Özbekistan’ın dış politikası hakkındaki bu çalışma, millet tanımlamasında ve ülkenin dış politikasında başat unsurun, hangi temellerden hareket edilerek belirlendiğini ortaya koyarak, varolan tartışmalara yeni bir boyut eklemektedir. Özbekistan dış politikasında etnisite ihmal edilebilir bir rol oynamıştır. Özbek liderliği, Sovyet milliyetler politikalarından ve güvenlik kaygılarından esinlenen, toprağa dayalı bir ‘millet’ anlayışını benimsemiştir. Özbek liderliğinin temel dış politika anlayışı, ülke dışında yaşayan Özbek etnik kökeninden gelen kişilerle bağları kuvvetlendirmekten ziyade (bir kale olarak yorumlanan) devletin temellerinin güçlendirilmesi olmuştur.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 04
  • Page Range: 203-224
  • Page Count: 22
  • Language: English