Electronic Periodicals Publication in Serbia Available through National Library of Serbia's Deep Catalogue  Cover Image

Elektronska izdanja periodike u Srbiji dostupna preko Dubokog kataloga Narodne biblioteke Srbije
Electronic Periodicals Publication in Serbia Available through National Library of Serbia's Deep Catalogue

Author(s): Bojana Vukotić
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: IK ''MAGISTRAT'' d.o.o. Sarajevo

Summary/Abstract: Mnogi tradicionalni mediji, pre svega štampa, prilagođavaju se novim tehnološkim uslovima, prave svoje web prezentacije i stvaraju kod svojih korisnika naviku da se o svemu informišu preko Interneta. Značajan razvoj dostigli su novi trendovi elektronskog izdavaštva, pa tako i serijske publikacije doživljavaju svoju tranziciju.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 2
  • Page Range: 112-161
  • Page Count: 50
  • Language: Serbian