The Curse of Being Educated, Jewish and Female: The Memoirs of Women Physicians, Who Survived the Holocaust Cover Image

Annak átka, ha valaki mûvelt, zsidó és nô: holokauszt-túlélô orvosnôk életírása
The Curse of Being Educated, Jewish and Female: The Memoirs of Women Physicians, Who Survived the Holocaust

Author(s): Louise O. Vasvari
Subject(s): Jewish studies
Published by: Múlt és Jövő

Summary/Abstract: A Bevezetés és bibliográfia a közép-európai nôk holokauszttal kapcsolatos, angol nyelven megjelent életírásához címû munkám körülbelül 400 tételt foglal magába, és egy olyan nagyobb vállalkozás részeként jött létre, mely azt célozza, hogy visszanyerjük és beillesszük a nôk hangját a holokausztkutatásokba. Ez a bibliográfia azt mutatja, hogy a nôk legalább annyi, sôt, az utóbbi évtizedekben még több mûvet is írtak és publikáltak a holokausztról, mint a férfiak. Megmutatja azt is, hogy amikor a holokausztról szóló, az azt tanúsító írások [Holocaust testimonial writing] elkezdtek megjelenni a háború után, akkor ezeknek kezdettôl fogva fontos részét képezte a nôk életírása, és hogy a társadalmi nem kihatott arra, hogy a túlélôk hogyan mesélték el a történeteiket (Vasvári 2006, Waxman 2006). Nagyrészt ebbôl a szövegkorpuszból emeltem ki azt a pár tucat memoárt, amelyeket túlélô orvosnôk írtak, és amelyeket az itt következô tanulmányban vizsgálni fogok.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 10-34
  • Page Count: 25
  • Language: Hungarian