Румяна Павлова. Петър Черноризец, старобългарски писател от IX в. (Кирило-Методиевски студии. Кн. 9). С., БАН, 1994. 446 с. Cover Image
  • Price 4.50 €

Румяна Павлова. Петър Черноризец, старобългарски писател от IX в. (Кирило-Методиевски студии. Кн. 9). С., БАН, 1994. 446 с.
Румяна Павлова. Петър Черноризец, старобългарски писател от IX в. (Кирило-Методиевски студии. Кн. 9). С., БАН, 1994. 446 с.

Author(s): Tsvetana Raleva
Subject(s): Language studies
Published by: Институт за литература - БАН

Summary/Abstract: Book review

  • Issue Year: 1998
  • Issue No: 30
  • Page Range: 89-93
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian