A General View on Turkey's Neighbours Countries from the Strategical Perspective of Transfrontier Co-operation in Council of Europe Cover Image
  • Price 4.50 €

Avrupa Konseyi'nde Sınırötesi İşbirliği Stratejileri Açılımında Sınır ve Sınırötesi Komşularımıza Bakış
A General View on Turkey's Neighbours Countries from the Strategical Perspective of Transfrontier Co-operation in Council of Europe

Author(s): Zerrin Toprak Karaman
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Avrupa Konseyi; Türkiye’nin Komşuları; Sınır ötesi İşbirliği

Summary/Abstract: Kamu yönetiminde yeniden yapılanma ve stratejik yönetim çalışmaları sürdürülürken, 1950 yılından bu yana üyesi olduğumuz, Avrupa Konseyi’nin, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Anlaşmalarının temel felsefesi içinde yer alan, “işbirliği ve dayanışma” ilkesinin harekete geçirilmesi, değişen küresel ilişkiler ağında dışarıda kalmama, idari kapasitelerin yenilenmesi ve güçlendirilmesi konuları giderek daha da öne çıkmaktadır. Ülkemizde işbirliği konusu çokça söz edilen ve bu anlamda popüler bir kavram olsa da, ne yurt içi ne de sınır ötesi uygulamalarında bugüne kadar kurumsallık kazanamamış,bu bağlamda da idari olarak ciddi bir ilerleme kaydedilmiş değildir. Sınırda çalışmalar ise yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada komşulara bakış ile işbirliği ilişkisi araştırılmıştır.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 04
  • Page Range: 32-73
  • Page Count: 42
  • Language: Turkish