Media Development Time Line Cover Image

Kalendarium rozwoju mediów
Media Development Time Line

Author(s): Albert Hupa, Barbara Fatyga
Subject(s): Social Sciences
Published by: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: media; time line; print; press; radio; television; internet

Summary/Abstract: Szczegółowe analizy społecznego funkcjonowania mediów wymagają konceptualnej ramy. Taką ramą dla zebranych w tym numerze naszego pisma tekstów może być ujęcie środków masowego przekazu jako czwartej władzy. W dyskursie publicznym sformułowanie to pojawia się ostatnio coraz częściej i na ogół w kontekstach związanych przede wszystkim z bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Z drugiej strony – z pewnego punktu widzenia – pojęcie władzy mediów można traktować raczej jako „roszczeniową metaforę” niż jako opis realnych relacji społecznych, ekonomicznych lub kulturowych. Jeśliby przyjąć, że media rzeczywiście są władzą (np. ze względu na wpływ, jaki wywierają na życie społeczne), to przecież ich oddziaływanie jest bardzo zróżnicowane w zależności od rodzaju i wagi kwestii, którymi się zajmują, sprawności profesjonalnej i poczucia odpowiedzialności ich twórców oraz dysponentów, charakterystyk i zmiennych zainteresowań odbiorców, itp., itd. W naszej sondzie internetowej poprosiliśmy znanych (również, ale nie wyłącznie z mediów) przedstawicieli świata akademickiego oraz dziennikarzy o odpowiedź na pytania związane z tą problematyką.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 02 (2)
  • Page Range: 13-29
  • Page Count: 15
  • Language: Polish