Communicative Status of the “Cobweb Novel” Cover Image

Комуникативниот статус на „романот - пајажина“
Communicative Status of the “Cobweb Novel”

Author(s): Zvonko Taneski
Subject(s): Literary Texts
Published by: Блесок
Keywords: критика; осврт; есеј

Summary/Abstract: за романот на ГОЦЕ СМИЛЕВСКИ, РАЗГОВОР СО СПИНОЗА

  • Issue Year: 2003
  • Issue No: 31
  • Page Count: 5
  • Language: Macedonian