Review: Maciej Piegdoń:

Recenzja: Maciej Piegdoń: "Krassus. Polityk niespełnionych ambicji". Kraków 2011
Review: Maciej Piegdoń: "Krassus. Polityk niespełnionych ambicji". Kraków 2011

Author(s): Norbert Rogosz
Subject(s): History
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 11/2014
  • Issue No: 6
  • Page Range: 165-175
  • Page Count: 11
  • Language: Polish