Gender Images in Contemporary Japanese Society Cover Image

Gender Images in Contemporary Japanese Society
Gender Images in Contemporary Japanese Society

Author(s): Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: gender; gender roles; image; contemporary Japan; lytiškumas; lyčių vaidmenys; įvaizdis; šiuolaikinė Japonija

Summary/Abstract: Despite of seemingly unisex fashion and beauty requirements for men and women in contemporary Japan, the change of traditional views about gender roles in family and society progresses slowly. This article aims to examine the perceptions of masculinity and femininity among young Japanese people by covering two aspects of gender image: appearance and cultural/social expectations. The article is based on empirical research, which includes results of 12 in-depth interviews and 80 questionnaires aimed at young Tokyo people (18-25 years old). The research contributes to further academic study of gender image development in Japan, as well as to the deeper understanding about the aspects of contemporary Japanese gender role perception that hinders the progress in achieving egalitarian society. Nors iš pirmo žvilgsnio šiuolaikinėje Japonijoje vyrauja vienodos grožio ir mados tendencijos tiek vyrams, tiek moterims, tradicinis požiūris į lyčių vaidmenis šeimoje ir visuomenėje keičiasi lėtai. Šiame straipsnyje tyrinėjamas japonų jaunimo požiūris į vyriškumą ir moteriškumą bei šių sąvokų samprata. Apžvelgiami du lyties įvaizdžio aspektai: išvaizda ir kultūriniai bei socialiniai lūkesčiai. Straipsnis pagrįstas empirinio tyrimo rezultatais (atlikta 12 individualių interviu ir 80 anketų apklausa, kurios respondentai – 18–25 metų amžiaus Tokijo vaikinai ir merginos). Šis tyrimas naujais aspektais papildo studijas apie lyties įvaizdžio formavimąsi Japonijoje ir skatina giliau pažvelgti į šiuolaikinėje Japonijoje paplitusį lyčių vaidmenų suvokimą, stabdantį egalitarinės visuomenės kūrimą(si).

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 151-172
  • Page Count: 22
  • Language: English