Comparing Achievement Scores of Students in Gender Specific Classrooms With Students in Traditional Classrooms Cover Image

Comparing Achievement Scores of Students in Gender Specific Classrooms With Students in Traditional Classrooms
Comparing Achievement Scores of Students in Gender Specific Classrooms With Students in Traditional Classrooms

Author(s): Annastashia M. Benson, Max McFarland, Barry McFarland
Subject(s): Psychology
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: gender specific class; reading; math; homogeniškos pagal lytį klasės; skaitymas; matematika

Summary/Abstract: With continued emphasis on accountability and student achievement scores, schools are finding ways to address the gaps between males and females. One means of addressing this gender gap is through the use of single gender classrooms. Previous literature reports data indicating the improvement of achievement scores for boys. Limited research is available indicating the impact of single gender classrooms on girls’ academic achievement. The comparison of scores from male and female single gender classrooms and traditional classrooms needs to be analyzed to identify if improvement in scores is equal for both boys and girls who are learning in single gender classrooms. Purpose. The purpose of this research study was to provide information about gender specific classrooms by presenting data collected at a Midwestern elementary school. Material and methods. Archival data was obtained on gender specific classrooms and was entered into a data recording form. Results. Math scores for females in the gender specific classroom were higher than scores from females in the traditional classroom. Additionally, females in the gender specific classroom scored higher than males in both gender specific or traditional classrooms. However, the results also suggest that traditional classrooms are more suited to increase reading achievement than gender specific classrooms. Conclusion. The results from this study indicate that gender specific classrooms can be used to improve achievement. Švietimo sistemoje vis labiau pabrėžiant mokinių mokymosi pasiekimų reikšmę ir didėjant mokyklų atskaitomybei, mokyklos ieško būdų subalansuoti vyrų ir moterų mokymosi skirtumus. Vienas iš būdų ugdant atsižvelgti į lyčių skirtumus yra homogeniškos pagal lytį klasės. Literatūroje galima aptikti duomenų, kad tokio tipo klasės padeda pagerinti berniukų akademinius pasiekimus. Tačiau duomenų apie tokių klasių naudą mergaitėms yra mažai, todėl būtina atsakyti į klausimą, ar pasiekimų pagerėjimas homogeniškose pagal lytį klasėse mergaitėms yra toks pats reikšmingas kaip berniukams. Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra, apibendrinus Vidurio Vakarų regiono, JAV, pradinių mokyklų duomenis, suteikti informacijos apie homogeniškų pagal lytį klasių naudą. Metodika. Tyrime naudojami archyviniai duomenys apie homogeniškas pagal lytį klases, kurie buvo susisteminti taikant specialią duomenų rinkimo formą. Tyrimo rezultatai rodo, kad homogeniškos pagal lytį klasės gali būti naudojamos akademiniams pasiekimams pagerinti. Lyginant mergaičių, besimokančių tradicinėse ir homogeniškose pagal lytį klasėse, pasiekimus buvo nustatyta, kad homogeniškose klasėse besimokančių mergaičių matematikos pasiekimų įverčiai yra aukštesni.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 8
  • Page Range: 99-114
  • Page Count: 16
  • Language: English